Macedonian English Greek Hungarian Italian Russian Serbian Spanish Turkish

Добредојдовте!

   Барем за еден миг ќе можете да се вратите во нашето Македонско минато, барем за еден миг ќе можете да ја почуствувате топлината на Македонските огништа, на Македонската храна, на изворната Македонска музика, на вековната традиција, на животот кој е долго време заборавен.

Националниот ресторан  ЧАРДАК  Ви нуди можност барем за еден миг да ве врати назад во минатото, во историјата.
.

Hat
Order online
Chef Jeferson

Инфо

Број места (внатре):120
Број места (надвор):300
----------------------------
Дополнително инфо:
Паркинг места:100

Начин на плаќање

sound by Jbgmusic

Дополнителни информации

Вид на музика:Староградска, чалгии
Јазици на услуга:Англиски
Датум на отворање:1963

Работно време

Работно време:

10:00-24:00/10:00-01:00